Diatermi

Diatermi utförs genom att man med hjälp av en mycket tunn platinanål går ner i hårkanalen till hårlöken. Jag utför enbart mindre områden hakan och överläpp. Där bränner man med hjälp av växelström. Dock måste behandlingen upprepas några gånger så tillväxten skall upphöra. Men intervallerna mellan behandlingarna blir längre och långre, stråna blir tunnare och finare för varje behandling, för att till slut upphöra helt. Välkomna!