Freezepen

Freezpen ger dig en fläckfri hud. Med en snabb och smärtfri behandling kan du ta bort önskade vårtor, skintags, åldersfläckar och liknande hudförändringar på få sekunder.

Freezpen® gör din hud fläckfri

Freezpen är en avancerad och effektiv kryobehandling, som på några sekunder avlägsnar olika benigna (godartade) hudförändringar såsom pigmenteringar åldersfläckar, vårtor, körsbärsangiom, fibrom, skintags och seborriska keratoser.

Behandlingen är säker, snabb, effektiv och smärtfri. Med sin mycket precisa applikatorspets fryser Freezpen endast bort din hudförändring och inte den omgivande, friska huden. Detta innebär att din behandling kommer att ge minimalt obehag och få biverkningar. Det innebär även att hudförändringar i ansiktet och området runt ögonen kan behandlas säkert.

Freezpen behandlingar finns tillgängliga på utvalda estetiska kliniker. Din behandlare kommer att bedöma din hud och ditt behandlingsområde för att rekommendera en lämplig behandlingsplan för dig.

Vad är kryoterapi?
Kryoterapi (’kallkirurgi’) är en mycket effektiv och säker metod som används för att frysa bort och avlägsna godartade hudförändringar. Flytande dikväveoxid (lustgas) används för att förstöra vävnaden genom frysning av den intercellulära vätskan. Iskristaller bildas som förstör cellmembranet och därmed cellen.

Behandlingsmetod
Kryopennan hålls nära huden och rakt över hudförändringen. Genom en snabb och kontrollerad rörelse fram och tillbaka över området, skapas en säker och precis frysning. Beroende på hudförändringens storlek och djup, kan behandling vara från 1 till 30 sekunder per behandlingsområde. För bästa resultat krävs oftast två frysningar på samma område och med ca 30 sekunders mellanrum.

Penetrationsdiagram
Freezpen penetrerar hudytan med ca 1mm per 5 sekunders frysning. Freezpen rekommenderas för behandling av:

  • Åldersfläckar
  • Vårtor
  • Skintags
  • Körsbärsangiom

Kom ihåg att alltid konsultera en läkare/dermatolog innan en Freezpen-behandling, för att säkerställa att din hudförändring är godartad.

Vanliga frågor och svar

Kryoterapi har en relativt låg behandlingsrisk. Freezpen fryser hudförändringen och inte friska vävnaden eller huden runt omkring. Freezpen har både CE och FDA registrerats.

Penetrationsgraden av frysning med Freezpen är ca 1mm per 5 sekunder, med ett maxdjup på 3 till 6 mm, beroende på vilken applikatorstorlek som används.  Behandlingstiden beror på storleken på ytan och tjockleken av vävnad som behandlas. En behandling kan därför vara från 1 till 30 sekunder per behandlingsområde.

Det känns som ett stick (som med en penna) när frysningen pågår. Några minuter efter behandlingen kan en brännande, stickande känsla kvarstå. I vissa fall bildas även en vattenblåsa vilken lägger sig efter några timmar.

En uppföljning rekommenderas efter 2 till 4 veckor, för att säkerställa att all patologisk vävnad har försvunnit och för att bedöma om en uppföljning av behandlingen är nödvändig.

Upprepade korta frysningscykler om 3 till 6 sekunder med två veckors mellanrum rekommenderas om du har en mörkare hudtyp.

Freezpen behandlingen har en relativt låg risk men det kan uppstå några biverkningar:
• Pigmentförändringar (hypopigmentering och hyperpigmentering)
• Känslobortfall i områden där nerver ligger nära ytan av huden som på fingrar, handled och området bakom örat.
• Hårsäcksskada och permanent håravfall (särskilt vid behandling av hudområden med grovt terminalhår)